تِرتِسم فرحة كل ما حَل طاريك

<div style="text-align: center;">
	تِرتِسم فرحة كل ما حَل طاريك</div>
<div style="text-align: center;">
	جِعلها تِسلم حروف جابت إسمك</div>
<div style="text-align: center;">
	&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">
	وجعلها الأيام وين ما تهِل أماسيك</div>
<div style="text-align: center;">
	تِحلا بروض الفرح ويرِق همسك</div>
, Her Highness Sheikha Khawla Bint Ahmed Khalifa Al Suwaidi,Khawla Sheikha, Sheikha Khawla,خوله, Khawla Suwaidi,Khawla, khawla al sowaidi,khawla sowaidi,Khawla Al Suwaidi,National Poetry, Poetry, Arabic poems, Arab poet,Arab calligrapher,Arab artist,خوله السويدي, khawla alsuwaidi,khawla al suwaidi, peace and love exhibition at saatchi gallery london, peace & love,arabic poem,arabic poetry,peace and love, peace ,love, sheikha khawla bint ahmed bin khalifa al suwaidi,sheikha khawla bint ahmed bin khalifa al suwaidi,khawla  al suwaidi,khawla  alsuwaidi, khawla, خوله السويدي , خوله بنت احمد بن خليفه السويدي , خوله   احمد   السويدي

تِرتِسم فرحة كل ما حَل طاريك
جِعلها تِسلم حروف جابت إسمك
 
وجعلها الأيام وين ما تهِل أماسيك
تِحلا بروض الفرح ويرِق همسك
تِرتِسم فرحة كل ما حَل طاريك
جِعلها تِسلم حروف جابت إسمك
 
وجعلها الأيام وين ما تهِل أماسيك
تِحلا بروض الفرح ويرِق همسك
, Her Highness Sheikha Khawla Bint Ahmed Khalifa Al Suwaidi,Khawla Sheikha, Sheikha Khawla,خوله, Khawla Suwaidi,Khawla, khawla al sowaidi,khawla sowaidi,Khawla Al Suwaidi,National Poetry, Poetry, Arabic poems, Arab poet,Arab calligrapher,Arab artist,خوله السويدي, khawla alsuwaidi,khawla al suwaidi, peace and love exhibition at saatchi gallery london, peace & love,arabic poem,arabic poetry,peace and love, peace ,love, sheikha khawla bint ahmed bin khalifa al suwaidi,sheikha khawla bint ahmed bin khalifa al suwaidi,khawla al suwaidi,khawla alsuwaidi, khawla, خوله السويدي , خوله بنت احمد بن خليفه السويدي , خوله احمد السويديHome | Biography | Articles | Poems | Exhibitions | Songs | Contact Us |